##https://www.stby.eu/2010/03/30/froukje-sleeswijk-visser## Froukje Sleeswijk Visser ## **Contextqueen, NL Design Research

Froukje Sleeswijk Visser